RODO/ zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przedstawionych w formularzu zamówienia  przez Tomasza Basińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmę F.P.H.U. „Kuba” Tomasz Basiński Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa, ul. ul. Rokicińska 41, 95-006 Brójce, NIP: 7292397573, REGON: 472236524 (dalej: Przedsiębiorca lub Administrator), który to Przedsiębiorca będzie administratorem moich danych osobowych,  w celu realizacji zamówienia oraz przesyłania newslettera i przedstawiania ofert handlowych i informacji marketingowych i handlowych.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

·       podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest niniejsza zgoda;

·       przetwarzanie będzie odbywać się w celu wskazanym powyżej;

·       moje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: podmiotowi świadczącemu na rzecz Przedsiębiorcy usługi księgowe i marketingowe w celu rozliczenia księgowego zamówienia (w tym wystawienie faktur VAT) oraz przygotowania lub/i przesłania informacji handlowej/marketingowej;

·       moje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

·       moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

·       Administrator będzie przetwarzał moje dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody;

·       przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw;

·       przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody;

·       przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem;

·       decyzje na podstawie moich danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będą one wywoływać względem mnie skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie na mnie wpływać;

·       wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wysłania ofert handlowych oraz informacji marketingowych i handlowych.